Ana Sayfa
SAÜ Proje Odaklı Tez

Proje Odaklı Tez

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yürütülen tezlerin dış destekli bir projeye dönüştürülmesi veya dış destekli bir projeden üretilmesi durumunda bu tezler “proje odaklı tez” olarak tanımlanır.

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde hazırlanmakta olan “proje odaklı tezler” ile;

  • Proje odaklı akademik ve bilimsel çalışmaları teşvik etmek
  • Akademik ve bilimsel kaliteyi arttırmak,
  • Bilimsel araştırma sürecindeki üretkenliği ve verimliliği arttırmak,
  • Yüksek nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine katkı sağlamak,
  • Lisansüstü öğrencilerine proje odaklı çalışma bilinci kazandırmak,

amaçlanmaktadır.

Proje Odaklı Tez Teşvikleri

  • Proje odaklı tez kapsamında yürütülen tezler için proje bütçesinin %40’ı kadar ve 100 000TL üst limitli BAP kapsamında destek sağlanacaktır.
  • Proje odaklı tez kapsamında yürütülen tezlerden üretilecek olan SCI, SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayımlanan her bir makale için 5 000TL teşvik ödenecektir.
  • Proje odaklı tez kapsamında yürütülen tezlerden üretilecek olan bildiriler için yıllık toplam 10 000TL ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere katılım desteği sağlanacaktır.